** Σχολική Χρονιά 2018 - 2019 **Η ιστοσελίδα μας του προγράμματος Erasmus+ KA2

           Πεζοπορία στο φαράγγι του Δικτάμου, Ιούνιος 2018.

           Το Σχολείο τα χρόνια τα παλιά .. Μαθήτριες Τάξης Α' 2017-2018

        Οι μαθητές του Erasmus "επιχειρούν" να δημιουργήσουν σαπούνι με την καθοδήγηση της κ. Φιλιώς.

             Βασιλική Στράτα, Ομαλός->Αγ. Ειρήνη - Περιβαλλοντική Εκδρομή, Νοέμβριος 2017