** Σχολική Χρονιά 2017 - 2018 **


Σας καλωσορίζουμε στο Διαδικτυακό τόπο του Σχολείου μας, και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση στις ιστοσελίδες μας!


Η νέα ιστοσελίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ KA2

Άνοιξε δρόμο να διαβεί τσ' Άνοιξης το χαμπέρι, πού'ρχεται ελπίδες άδολες και ανθόσπαρτες να φέρει.

        Οι μαθητές του Erasmus "επιχειρούν" να δημιουργήσουν σαπούνι με την καθοδήγηση της κ. Φιλιώς.

             Βασιλική Στράτα, Ομαλός->Αγ. Ειρήνη - Περιβαλλοντική Εκδρομή, Νοέμβριος 2017

             Ανάπαυση στο μέσο του φαραγγιού, στα Καράνου - Περιβαλλοντική Εκδρομή, Ιούνιος 2017

             Στο ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο - Εκδρομή Γ' τάξης στην Αθήνα, Απρίλιος 2017