** Σχολικό Ετος 2023 - 2024 **

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
Το Ιστολόγιο (Blog) των Εικαστικών
Η ιστοσελίδα μας του προγράμματος Erasmus+ KA2 2017-19
Το Blog του προγράμματος Erasmus+ KA1
Το Blog του προγράμματος Erasmus+ KA2 2020-23
Το Blog του προγράμματος PASH-net 2022-2023